ana sayfa/ site haritası/ basında "anadolu kapı tokmakları"

 
Kapıların Dili/ Çalışmalardaki Amaç

                          "Anadolu Kapı Tokmakları"ndan Yola Çıkarak
                                     Hazırlanmış Çağdaş Seramik & Cam Yapıtlar
 

Anadolu ve Tırakya’da eski ahşap binalarının kapılarında tokmak bulunmaktaydı. Bu tokmaklar kullanılarak, evdekilere gelenleri haber verirdi. Günümüzde elektriğin kullanılmasıyla bu fonksiyonel sanat yapıtları yerlerini „zil“e bıraktılar.  Selcuklu ve Osmanlı’ların sanat zevkini halka tanıtan, onunla bütünleşen; değişik formlarıyla dikkatini çekmiş olan bu kapı tokmaklarının üzerindeki figürlerin, mitolojik ve sosyal anlamlarını inceleyerek kapıların dilini öğrenmeye çalıştım. Evet; kapıların dili vardı; tokmakların da…

Onlara tekrar hayat verebilmek, çağdaş bir ürünle geçmişi -yeniden- yaşatmak için serbest seramik & cam tasarımları gerçekleştirdim. Bu çalışmalarımda istenildiği taktirde her biri fonksiyonel bir objeye dönüşebilecek nitelikte olan formlarla, kapının dışında kalan „kapı tokmakları“nı mekanların içine taşımaya çalışıyorum.